บริษัท ทีไมค์ เซอร์วิส จำกัด
โทร 02-8854701, 02-8854702, 02-8854704, 086-057-7298
  • en
  • th

ผลงานระดับชาติ


ผลงานระดับชาติ

The Inaugural Ceremony of 35th AIPA 2014, Lao PDR

 

      

      

      

      

      

      

      

      

        

      

      

      

      

      

      

      

3rd Vice Foreign Ministers' Meeting

on East - West Economic Corridor (EWEC) Development

 
 

The 11th ASEAN - KOREA FTA Implementing Committee Meeting

 


 


 

The 7th Lower Mekong Initiative Regional Working Group Meeting

And 1st Eminent and Expert Persons Group Meeting

 


 

Public Hearing

"To Receive Comments on the Preparation of a Framework for Vocational Education Reform" 


 

LAKSA : Cultural Connectivity Towards Regional Partnership

"26th-27th March 2015 At Grand Southern Hotel, Nakornsrithammarat" 


 

The 2nd Jishuken Joint Conference 2014 


 

The 1st Interfaith Dialogues Leader of Peace in ASEAN Community


 


 

International Public Forum : The 2nd IPAF 2014


 


 

Connect to Win 


 

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา 


 

จัดทัพ - ปรัปทิศ รับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของจีน 


 

The 11th National Seminar on Infection Control 


 

The 4th Bi-Annual Meeting of the Committee of Senior Officials - IORA 


 

BEIDOU ASEAN TOUR 


 

The 3rd Guft of Thailand Maritime Law Enforcement Experts' Workshop 


 

Eastern Lanna Economic Forum 2014 


 

Oil Drilling Company's Training 


 

Training

 


 

The 7th ASEAN - China Senior Officials' Meeting 


 

งานสัมมนาการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 


 

Global Research Briefing 2014 


 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บจก. ปิโตรเลียม 


 

A Great Successful Part of Madrid Fusion Manila